2. Tonos m. trÑdTONOS
är en filtryamatta med flera strukturer sammanfogade av långsmala våder där de olika ytorna kontrasterar mot varandra. Här är det Merkaba, Fond och Antifon III som bildar en helhet.

TONOS is a felt rug made of different structures woven in long verticals and mounted together. Here Merkaba, Fond and Antifon III forms the rug.

DESIGN Barbro Lomakka 2009.
rug tonos_0029