2. lomakka blandatKRASIS
är ett exempel på en struktur med långa och mycket smala filtstavar

KRASIS is a sound absorbing structure with long and very thin felt tassels.

DESIGN Barbro Lomakka 2006.

HOUSE of SWEDEN - Scupture Installation Photographs