Barbro Lomakka FOND
är en filtryamatta med inslag av filtstavar och lintråd i varp. Genom den reliefverkan som erhålls av de tätt sammansatta filtnockorna erbjuder Fond intressanta lösningar även för vägg och olika frontytor. Ullfilten har akustikdämpande egenskaper på fibernivå som här förstärks genom den ryaliknande strukturen
UTMÄRKT SVENSK FORM 2002

FOND best illustrate the influence of traditional crafts on contemporary design. The design adopts a novel approach by substituting the conventional use of yarn with felt tassels The wool fibre combined by the stucture also shows very good values when it comes to acoustic solutions.
SWEDISH EXCELLENT DESIGN award 2002

DESIGN Barbro Lomakka 2001

2. Nesser 5. FOND 3.

Front desk. Fond structure