1. Antifon I mot presenning2.ANTIFON I,IIANTIFON I-V
ANTIFON I är baserad på filtstavar glest invävda mot en yllebotten.
ANTIFON II-V är en serie vävda strukturer med variationer av filtöglor kombinerade med olika inslag mellan eller i öglorna.

Alla strukturerna monteras på ram med distans från vägg.

ANTIFON I is a sound absorbing mat with thin woven felt tassels.
ANTIFON II-V are a series of interwoven loops of felt combined with yarn between or in the loops.

All the structures are mounted on frames with distance from the wall.

DESIGN Barbro Lomakka 2002-2008

4. Antifon III, CANTEEN3.ANTIFON III5. Antifon IV7. Antifon V6. Antifon V detalj