Studio Lomakka AB driver projektet ”Ull uppåt väggarna – Gotländs ullfiber som isolerande skikt”
Syftet med projektet är att kvalificera ullfiberns egenskaper för nya användningsområden.
Målet med projektet är att ha tagit fram och testat prototyper för ullfiberbaserade isolerskikt. Målet är också att sammanställa och sprida resultaten och visa den testade produkten i ett visningshus.
Stöd för projektet finansieras av pengar från Europeiska regionala utvecklingsfonden.
 
 
 
2021-07-01
Sammanfattning av genomfört projekt ” Ull uppåt väggarna – Gotländsk ullfiber som isolerande skikt”
Genom projektet har vi haft möjlighet att tillverka och låta testa tre prototyper av isolerande skikt som placeras  med distans från varandra  och därmed skapa synliga isolerande skikt istället för ett isolermaterial som döljs mellan yttre fasad och ett interiört skikt. Prototyperna har blivit tillverkade och testade i samarbete med Gotlandssnickeri och RISE.
De tre tunna skikten består av:
En tunn semitransparent laminerad ullfiber uppspänd på träramar.
Ett isolerglas fylld med ullfiber.
En träribb med inflätade filtstänger
 
Testresultaten från RISE har varit mycket positiva. 
Vi kommer att låta sammanställa resultaten efter att vi har fått upp tillverkade skikten i skala 1:1 som vi hoppas ska komma på plats under hösten 2021. De ska placeras i ett litet visningshus som är under byggnation på en klint strax norr om Visby, Gotland.
Vi vill utvärdera om/hur dessa material tillsammans med placering i landskapet bidrar till enklare och smartare energi- och värmesystem.
 
När det är gjort har vi både testresultat på prototypnivå samt utvärdering av materialen i skala 1:1 att presentera och sprida.
 
Ett stor tack till Leader Gute samt Europeiska regionala Utvecklingsfonden genom Jordbruksverket.