Studio Lomakka AB driver projektet “Ull uppåt väggarna – Gotländs ullfiber som isolerande skikt”
Syftet med projektet är att kvalificera ullfiberns egenskaper för nya användningsområden.
Målet med projektet är att ha tagit fram och testat prototyper för ullfiberbaserade isolerskikt. Målet är också att sammanställa och sprida resultaten och visa den testade produkten i ett visningshus.
Stöd för projektet finansieras av pengar från Europeiska regionala utvecklingsfonden.