KONKORD är en ripsstruktur med filt i inslag och lintråd i varp. Den glesvävda ripsen ger mattan en tydlig reliefyta. Teknik och materialval betonar den enkelhet som eftersträvas.

DESIGN Barbro Lomakka. UTMÄRKT SVENSK FORM 2002.

Matta

Fritt hängande

Vägg

Bänk

Skärm