PRODUCTS

Dessa textilier är framtagna i en kombinerad hantverks- och industriprocess. Syftet är att kvalificera ullfiberns unika egenskaper för textila produkter i offentlig miljö med dess särskilda krav på akustikdämpande material. De är gjorda för att fungera som mattor på golv, som ljudabsorbenter för vägg och tak och som mer integrerade lösningar i det offentliga rummet. Strukturerna kan med fördel betraktas som en potential inom nybyggnation där den textila lösningen fortfarande utmanar.

These rugs and sound absorbing mats are manufactured through a process, which employs a combination of industrial and handicraft techniques. This fabrication procedure emphasizes the wool fibres unique properties together with the raw character of the felt. They are the perfect solution to adorn spaces requiring good acoustic properties whilst maintaining aesthetic cohesion.